Korunka za zomierajúcich                       0948 212 134

Cirkev sa modlí za obete pandémie

Dnes 1. marca modlitbe predsedá Škótsko 

Pripojme sa k nim aj my a pamätajme v modlitbe na tento úmysel

Predsedovia biskupských konferencií "starého" kontinentu pozývajú veriacich, aby sa od Popolcovej stredy a počas celého pôstu modlili za obete pandémie. (Každý deň, iný štát)

Rada európskych biskupských konferencií  (CCEE) píše, že biskupi celej Európy sa pri mnohých príležitostiach pripojili k hlasu pápeža Františka, aby potvrdili blízkosť Cirkvi všetkým, ktorí bojujú kvôli koronavírusu: obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a všetkým tým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. V pôste preto spúšťa modlitbovú reťaz za vyše 770-tisíc ľudí, ktorý v Európe zomreli kvôli Covid-19.

Kardinála Angela Bagnasca vyjadril radosť, že sa touto iniciatívou vytvára modlitbová a eucharistická reťaz, ktorá sa tiahne celou Európou a je výrazom solidarity Katolíckej cirkvi nielen so zosnulými na Covid-19, ale aj so všetkými obyvateľmi kontinentu, ktorí sú v rôznej miere zasiahnutí pandémiou.

Slovensko slávilo sv. omšu 25. februára o 7:00. Naživo ju odvysielala TV LUX, jej hlavným celebrantom bol predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. 

Tretia sobota v mesiaciV sobotu 20. februára bola odslúžená svätá omša o 15.20 hod. za dielo korunka za zomierajúcich: za všetkých, ktorí sa v ňom modlia a za 236 zomierajúcich, za ktorých sme sa modlili v tomto mesiaci. Všetkých denne zahŕňame do modlitby v hodine milosrdenstva. 
                       
                                       Otec Artur a organizačný tím

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

SLOVO PASTIERA (7) (na pôstne obdobie 2021) - BUĎ JONÁŠOM A ZACHRÁNIŠ NINIVE

 Tretie výročie diela pomoci zomierajúcim

"Korunka za zomierajúcich" je duchovné dielo schválené rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, ako apoštolské dielo Rožňavskej diecézy.

Na slávnosť Všetkých svätých dňa 1. novembra každoročne prežívame výročie existencie diela "Korunky za zomierajúcich". V uplynulom roku sme sprevádzali do domu Otca 1516 osôb, ktoré boli nahlásené prostredníctvom sms správ na číslo 0948 212 134. Na tomto čísle prijímame mesačne v priemere okolo 126 sms s menami zomierajúcich. Do tejto služby je zapojených 681 osôb - prihlásených zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Cypru. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní diela: dobrodincom podporujúcim dielo, kňazom a rehoľným sestrám, lekárom, zdravotníkom, opatrovateľkám, dobrovoľníkom v nemocniciach, hospicoch, sociálnych zariadeniach a domácnostiach. Preukazovaním milosrdenstva sa stávame bohatými pred Bohom a vzrastáme v človečenstve.

Každý deň sa za Vás modlíme o 15:00 hod. v Hodine milosrdenstva a zvlášť v tretiu sobotu mesiaca počas svätej omše, ktorá je obetovaná za celé dielo Korunky za zomierajúcich. Naďalej Vás pozývame k službe milosrdenstva podľa vzoru svätej sestry Faustíny, aby sme vždy mali milosrdné srdce, ktoré vie spolucítiť s utrpením blížnych.  

Otec Artur a organizačný tím

ZOMIERAJÚCI NÁS POTREBUJÚ

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich neustále rastie. Uvedomujúc si tejto náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, sprevádzajme ich svojou modlitbou, ktorá je najväčším darom, aký môžeme obetovať tým, ktorí zomierajú osamote, lebo im nemôže byť nablízku nikto z rodiny z dôvodu zabránenia šírenia nákazy. Tí, ktorí sa modlia za zomierajúcich si zhromažďujú poklady, ktoré majú večnú hodnotu. Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do diela "Korunky za zomierajúcich". Stačí len 10 minút na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva na úmysel zomierajúceho, aby sme kúsok nášho života premenili na skutok lásky. 

Otec Artur a organizačný tím

ROZŠÍRENÉ SRDCE

     "Ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo! Zo všetkých kontinentov sa z hlbín ľudského utrpenia vznáša volanie o milosrdenstvo." (sv. Ján Pavol II.) 

     Vedomí si náročnej životnej situácie mnohých našich bratov a sestier v dôsledku pandémie koronavírusu, zvlášť tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, sprevádzajme svojou modlitbou.

     Pokiaľ v nahlásenom časovom intervale služby modlitby neobdržíte sms správu s konkrétnym menom, môžete sa pomodliť za tých, ktorí zomierajú práve teraz, v tento deň alebo túto noc.

                                  Otec Artur a organizačný tím

Dielo pomoci zomierajúcim

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú. Vedz o tom, že milosť večnej  spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby (Den. 1777).


Tieto slová povedal Pán Ježiš sv. sestre Faustíne, ale týkajú sa aj nás, lebo aj my môžeme niekomu pomôcť a zachrániť ho pre večný život práve tým, že sa s dôverou za neho pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.  


Preukazovanie milosrdenstva voči zomierajúcim

Preukazovať pomoc zomierajúcim modlitbou korunky Božieho milosrdenstva má svoj prameň v udalostiach a slovách Pána Ježiša, ktoré sv. sestra Faustína zapísala v Denníčku (napríklad 809-810, 811, 828, 834-835, 880, 1035, 1541, 1565, 1639, 1684, 1698, 1797-1798  a iné). Cieľom diela je pomôcť konkrétnej osobe, ktorá odchádza z tohto sveta. 

Kto a ako sa môže zapojiť do tohto diela?

Každý, kto chce pomôcť zomierajúcim a je ochotný modliť sa za nich korunku Božieho milosrdenstva. Tí, ktorí chcú týmto spôsobom pomáhať zomierajúcim, nech vyplnia priložený formulár. V registračnom formulári je nutné uviesť: svoje meno, mesto, farnosť, číslo mobilného telefónu, email a vybrať deň a jedno zo štyroch  časových pásiem, pre ktoré sa rozhodli, že sa v tom čase zaväzujú modliť korunku. Vo vybranom časovom pásme dostanete len raz informáciu s menom zomierajúceho. Po vyplnení a odoslaní formulára vám sms správou pošleme potvrdenie, že ste boli zapísaný/á do Diela Korunka za zomierajúcich.

Keď dostanete správu s menom zomierajúceho - prostredníctvom sms-ky, je potrebné, aby ste odpísali a do správy dali slovíčko: Amen (do sms-ky). Toto slovo je tzv. dohodnutým heslom, ktorým potvrdíte, že sa pomodlíte jednu korunku Božieho milosrdenstva za zomierajúceho, ktorého meno sme vám zaslali.

Z tohto diela sa môžete odhlásiť tým, že vyplníte odhlasovací formulár. V prípade, že päťkrát do 15 minút nedostaneme od vás sms-ku s dohodnutým heslom "Amen", vtedy vás systém automaticky vyradí z evidencie. Keby ste sa znova chceli zapojiť do tohto diela, je nevyhnutné opäť vyplniť prihlasovací formulár.

Podmienkou účasti na tomto diele je tiež to, že beriete na seba náklady spojené s odoslaním potvrdzujúcej sms-ky, pričom ceny závisia od cenníka u vášho poskytovateľa mobilných služieb! 


Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká bolo inšpirované dielom, ktoré vedie Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva v kláštore v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý od sestier a použitý s ich láskavým dovolením.