Korunka za zomierajúcich    0948 212 134   

    Prvé výročie diela pomoci zomierajúcim

Od 1. novembra 2017 sme sprevádzali 205 osôb, ktoré nastúpili na cestu do domu Otca a boli nahlásené prostredníctvom sms správ na číslo 0948 212 134. Do diela sa zapojilo 224 osôb, prihlásených v rôznych dňoch týždňa v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. zo Slovenskej a Českej republiky. Všetkým Vám vyjadrujeme srdečné poďakovanie za akúkoľvek službu voči zomierajúcim, ktorí sa ocitli v najnáročnejšej životnej situácii. Každý deň sa za Vás modlíme o 15:00 hod. v Hodine milosrdenstva a zvlášť v tretiu sobotu mesiaca počas svätej omše, ktorá je obetovaná za celé dielo Korunky za zomierajúcich. Naďalej Vás pozývame k službe milosrdenstva podľa vzoru svätej Sestry Faustíny, aby sme vždy mali milosrdné srdce, ktoré vie spolucítiť s utrpením blížnych.

                                               Otec Artur a organizačný tím 

Dielo pomoci zomierajúcim

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú. Vedz o tom,  že  milosť  večnej  spásy  niektorých  duší v poslednej chvíli závisela

od tvojej modlitby (Den. 1777). Tieto slová povedal Pán Ježiš sv. sestre Faustíne, ale týkajú sa aj nás, lebo aj my môžeme niekomu pomôcť a zachrániť ho pre večný život práve tým, že sa s dôverou za neho pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.

Dielo pomoci zomierajúcim

Preukazovať pomoc zomierajúcim modlitbou korunky Božieho milosrdenstva má svoj prameň v udalostiach a slovách Pána Ježiša, ktoré sv. sestra Faustína zapísala v Denníčku (napríklad 809-810, 811, 828, 834-835, 880, 1035, 1541, 1565, 1639, 1684, 1698, 1797-1798  a iné). Cieľom diela je pomôcť konkrétnej osobe, ktorá odchádza z tohto sveta. 

Kto a ako sa môže zapojiť do tohto diela?

Každý, kto chce pomôcť zomierajúcim a je ochotný modliť sa za nich korunku Božieho milosrdenstva. Tí, ktorí chcú týmto spôsobom pomáhať zomierajúcim, nech vyplnia priložený formulár. V registračnom formulári je nutné uviesť: svoje meno, mesto, farnosť, číslo mobilného telefónu, email a vybrať deň a jedno zo štyroch  časových pásiem, pre ktoré sa rozhodli, že sa v tom čase zaväzujú modliť korunku. Vo vybranom časovom pásme dostanete len raz informáciu s menom zomierajúceho. Po vyplnení a odoslaní formulára vám emailom, ktorý ste pri prihlasovaní uviedli, pošleme potvrdenie, že ste boli zapísaný/á do Diela Korunka za zomierajúcich.

Keď dostanete správu s menom zomierajúceho - prostredníctvom sms-ky, je potrebné, aby ste odpísali a do správy dali slovíčko: Amen (do sms-ky). Toto slovo je tzv. dohodnutým heslom, ktorým potvrdíte, že sa pomodlíte jednu korunku Božieho milosrdenstva za zomierajúceho, ktorého meno sme vám zaslali.

Z tohto diela sa môžete odhlásiť tým, že vyplníte odhlasovaní formulár. V prípade, že päťkrát do 15 minút nedostaneme od vás sms-ku s dohodnutým heslom "Amen", vtedy vás systém automaticky vyradí z evidencie. Keby ste sa znova chceli zapojiť do tohto diela, je nevyhnutné opäť vyplniť prihlasovací formulár.

Podmienkou účasti na tomto diele je tiež to, že beriete na seba náklady spojené s odoslaním potvrdzujúcej sms-ky, pričom ceny závisia od cenníka u vášho poskytovateľa mobilných služieb! 


Dielo   "Korunka za zomierajúcich",   ktoré  na  Slovensku  vzniká   bolo   inšpirované   dielom,
ktoré vedie   Kongregácia   sestier Matky   Božieho  Milosrdenstva  v  kláštore  v   Sanktuáriu    Božieho milosrdenstva
 v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením.