Korunka za zomierajúcich    0948 212 134   

NALIEHAVÁ PROSBA

 "Ako veľmi potrebuje dnešný svet Božie milosrdenstvo! Zo všetkých kontinentov sa z hlbín ľudského utrpenia vznáša volanie o milosrdenstvo." (sv. Ján Pavol II.) 

  Vedomí si náročnej životnej situácie mnohých našich bratov a sestier v dôsledku epidémie koronavírusu, zvlášť tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, sprevádzajme svojou modlitbou.

     Pokiaľ v nahlásenom časovom intervale služby modlitby neobdržíte sms správu s konkrétnym menom, pamätajte prosím zvlášť na zomierajúcich v tomto čase.

                                  Otec Artur a organizačný tím

Prosba o 2% z daní

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pre dielo "Korunka za zomierajúcich" vo forme poukázania 2% z dane. Prostriedky budú použité na prevádzkovanie telefónneho čísla, internetovej stránky a propagačné materiály pre šírenie diela Božieho milosrdenstva. Vaše 2% z dane môžete poukázať na občianske združenie Paradiso, ktoré spolupracuje s dielom "Korunka za zomierajúcich".
Za Vašu ochotu a pomoc Vám vyjadrujeme úprimné poďakovanie a zahŕňame Vás do našich modlitieb.
                               Otec Artur a organizačný tím

             Druhé výročie diela pomoci zomierajúcim

Od 1. augusta 2019 je dielo "Korunky za zomierajúcich" schválené rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom ako apoštolské dielo Rožňavskej diecézy.

Už dva roky existuje dielo "Korunka za zomierajúcich", do ktorého sa zapojilo 417 osôb, prihlásených v rôznych dňoch týždňa v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. zo Slovenskej a Českej republiky. Do domu otca sme sprevádzali 1026 osôb, ktoré boli nahlásené prostredníctvom sms správ na číslo 0948 212 134. Na tomto čísle prijímame mesačne v priemere okolo 100 sms s menami zomierajúcich. Účastníci v diele "Korunky za zomierajúcich" plnia úlohu ako poslanie milosrdenstva a mená osôb, ktoré dostávajú v sms správe ako tie, ktoré im boli zverené samotným Ježišom. Poskytovaním pomoci zomierajúcim sa stávajú bohatými na milosrdenstvo. Všetkým Vám vyjadrujeme srdečné poďakovanie za akúkoľvek službu voči zomierajúcim, ktorí sa ocitli v najnáročnejšej životnej situácii. Každý deň sa za Vás modlíme o 15:00 hod. v Hodine milosrdenstva a zvlášť v tretiu sobotu mesiaca počas svätej omše, ktorá je obetovaná za celé dielo Korunky za zomierajúcich. Naďalej Vás pozývame k službe milosrdenstva podľa vzoru svätej sestry Faustíny, aby sme vždy mali milosrdné srdce, ktoré vie spolucítiť s utrpením blížnych.

                                                                Otec Artur a organizačný tím

Dielo pomoci zomierajúcim

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú. Vedz o tom, že milosť večnej  spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby (Den. 1777).


Tieto slová povedal Pán Ježiš sv. sestre Faustíne, ale týkajú sa aj nás, lebo aj my môžeme niekomu pomôcť a zachrániť ho pre večný život práve tým, že sa s dôverou za neho pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.  


Preukazovanie milosrdenstva voči zomierajúcim

Preukazovať pomoc zomierajúcim modlitbou korunky Božieho milosrdenstva má svoj prameň v udalostiach a slovách Pána Ježiša, ktoré sv. sestra Faustína zapísala v Denníčku (napríklad 809-810, 811, 828, 834-835, 880, 1035, 1541, 1565, 1639, 1684, 1698, 1797-1798  a iné). Cieľom diela je pomôcť konkrétnej osobe, ktorá odchádza z tohto sveta. 

Kto a ako sa môže zapojiť do tohto diela?

Každý, kto chce pomôcť zomierajúcim a je ochotný modliť sa za nich korunku Božieho milosrdenstva. Tí, ktorí chcú týmto spôsobom pomáhať zomierajúcim, nech vyplnia priložený formulár. V registračnom formulári je nutné uviesť: svoje meno, mesto, farnosť, číslo mobilného telefónu, email a vybrať deň a jedno zo štyroch  časových pásiem, pre ktoré sa rozhodli, že sa v tom čase zaväzujú modliť korunku. Vo vybranom časovom pásme dostanete len raz informáciu s menom zomierajúceho. Po vyplnení a odoslaní formulára vám sms správou pošleme potvrdenie, že ste boli zapísaný/á do Diela Korunka za zomierajúcich.

Keď dostanete správu s menom zomierajúceho - prostredníctvom sms-ky, je potrebné, aby ste odpísali a do správy dali slovíčko: Amen (do sms-ky). Toto slovo je tzv. dohodnutým heslom, ktorým potvrdíte, že sa pomodlíte jednu korunku Božieho milosrdenstva za zomierajúceho, ktorého meno sme vám zaslali.

Z tohto diela sa môžete odhlásiť tým, že vyplníte odhlasovací formulár. V prípade, že päťkrát do 15 minút nedostaneme od vás sms-ku s dohodnutým heslom "Amen", vtedy vás systém automaticky vyradí z evidencie. Keby ste sa znova chceli zapojiť do tohto diela, je nevyhnutné opäť vyplniť prihlasovací formulár.

Podmienkou účasti na tomto diele je tiež to, že beriete na seba náklady spojené s odoslaním potvrdzujúcej sms-ky, pričom ceny závisia od cenníka u vášho poskytovateľa mobilných služieb! 


Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká bolo inšpirované dielom, ktoré vedie Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva v kláštore v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý od sestier a použitý s ich láskavým dovolením.