Podpora

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju diela "Korunky za zomierajúcich". 

Prosíme Vás, aby ste do poznámky pre prijímateľa uviedli slovo DAR.                                                                            č. účtu - IBAN: SK16 0900 0000 0003 0454 7996

Za darcov sa denne modlíme v hodine milosrdenstva.

Pán Boh zaplať!