Registrácia

"Vedz, že milosť večnej spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby." (Den. 1777).  

Registrácia

Pri voľbe časového intervalu zaznačte prosím aspoň jednu možnosť vo Vami zvolených dňoch.